,,Bij de bevolking leven weer gevoelens van angst, wanhoop, gelatenheid en wantrouwen. Mens...

‘Een beetje klaar mee’

Ook binnen de klankbordgroep Aardbevingen de b...