Afbeelding

Friese kerkdienst in Ezinge

Algemeen

EZINGE - In de kerk op de wierde van Ezinge wordt zondag 26 mei een Friestalige kerkdienst gehouden. De Fryske tsjinst yn it Grinzer lân begint om 19.00 uur.

Het begon ongeveer 45 jaar geleden als een ‘herenakkoord’ tussen de Groninger Engel Jan Struif en de Fries Age Douma. Jaarlijks zou de Groninger voorgaan in een Gunneger dainst in Friesland en zou de Fries een Fryske tsjinst houden in de provincie Groningen. 

Groninger Liudgerstichten

Na hun overlijden heeft een commissie dit initiatief jarenlang voortgezet en een aantal jaren geleden is de taak overgedragen aan de Groninger Liudgerstichten, die al in verschillende kerken en met diverse predikanten een viering in het Fries heeft georganiseerd.

Martinikerkkoor

Dit jaar is de keuze gevallen op de kerk in Ezinge. Voorganger is David de Jong uit Harlingen. Medewerking wordt verleend door het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten-Boers en door Maaike Viersen (euphonium) en Albert Viersen (orgel).