Er worden tal van interessante voorwerpen uit de grond bij Adorp gehaald door Andre Pleszynski (rechts) en zijn team.
Er worden tal van interessante voorwerpen uit de grond bij Adorp gehaald door Andre Pleszynski (rechts) en zijn team.

Wierde bij Adorp is een snoepwinkel voor archeologen

Algemeen

ADORP - De wierde ten noorden van de Munnikeweg bij Adorp, langs de spoorlijn, blijkt vol te zitten met resten uit de Romeinse tijd. 


,,Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dit is echt een unicum”, glundert Andre Pleszynski, Archeoloog bij MUG Ingenieursbureau uit Leek. De bewuste wierde stamt uit het begin van de jaartelling en staat te boek als een archeologisch rijksmonument.

Doorfietsroute 

Dat de wierde nu toch verstoord wordt, komt doordat de nieuwe doorfietsroute tussen Groningen en Winsum hier wordt aangelegd. Voordat de aanleg van het fietspad van start kan gaan, wordt de wierde minutieus doorzocht. En wat blijkt: de voormalige woonheuvel is een snoepwinkel voor archeologen. Pleszynski vertelt dat hij nagenoeg dagelijks een Romeinse fibula (een mantelspeld) uit de grond haalt. De vondsten bestaan verder onder andere uit munten en een alesiafibel, gedragen door Romeinse soldaten. Pleszynski typeert het werk in Adorp als ‘once in a lifetime’.

Ezinge 

Het nieuwe Ezinge. Zo wordt de wierde bij Adorp door Pleszynski genoemd. Volgens hem verruimen de vondsten de kennis over het wierdenlandschap aanzienlijk. De archeologische opgravingen in Ezinge door Albert van Giffen, een kleine honderd jaar geleden, trokken destijds internationaal de aandacht en wierpen een volledig nieuw licht op de bewoning in de ijzertijd en Romeinse tijd. Het is dus nogal wat voor een archeoloog om zijn werk te vergelijken met ‘Ezinge’. Het geeft ook meteen aan hoe bijzonder de wierde van Adorp is. 

1900 jaar onbewoond

,,De wierde was in de eerste en tweede eeuw bewoond. Daarna is de wierde verlaten en ondanks dat het een hoge en droge plek was, is de wierde in de 1900 jaar daarna onbewoond gebleven. Waarom is niet helemaal duidelijk. Misschien was het een strategische keuze omdat deze plek niet aan het water lag”, zegt Pleszynski. De eeuwenlange afwezigheid van bewoning en het gegeven dat de wierde al vrij vroeg werd beschermd, hebben er voor gezorgd dat dit gebied tjokvol Romeinse resten zit.  ,,Normaal haal je de krant al als je één fibula vindt. Nou, ik vind er bijna dagelijks één”, zegt de archeoloog. ,,Ook net nog”, voegt hij er bijna achteloos aan toe. 

Gepensioneerde Romeinse soldaat

Ondanks de grote hoeveelheid aan Romeinse resten uit de eerste en tweede eeuw, vondsten uit andere periodes zijn er niet af nauwelijks gedaan, vermoedt Pleszynski dat het in Adorp toch gewoon om inheemse mensen ging. ,,Die er kennelijk een levendige ruilhandel met de Romeinen op na hielden. In geld was men blijkbaar minder geïnteresseerd, want we hebben tot dusverre slechts twee muntjes gevonden.” Een andere, prikkelende, theorie is dat zich op de bewuste woonheuvel een gepensioneerde Romeinse soldaat had teruggetrokken. ,,Maar daarvoor ontbreekt momenteel ieder bewijs”, voegt de archeoloog er lachend aan toe. 

Museum Wierdenland

De vondsten worden bij MUG in Leek schoongemaakt, beoordeeld en opgeslagen in het depot. Na het afronden van het onderzoek worden de vondsten overgebracht naar het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Het zou kunnen dat de vondsten later nog eens te zien zullen zijn in Museum Wierdenland in Ezinge.