Een van de grafmonumenten in Onderdendam die nog gerestaureerd moeten worden (foto Betaalbaar Water).
Een van de grafmonumenten in Onderdendam die nog gerestaureerd moeten worden (foto Betaalbaar Water).

‘Noorderzijlvest moet zuiniger zijn op z’n cultuurgoed’

Algemeen

NOORD-GRONINGEN - Waterschap Noorderzijlvest moet nog zuiniger zijn op z’n waterstaatkundig cultuurgoed. Deze kritiek klinkt binnen het algemeen bestuur van het schap. 

De fractie van Betaalbaar Water heeft onlangs zelf poolshoogte genomen op de begraafplaats Menkeweer in Onderdendam en bij enkele waterstaatkundige monumenten in de Linthorst Homanpolder bij Pieterburen. Voor de restauratie van deze cultuurhistorische objecten heeft het waterschap 102.000 euro beschikbaar gesteld,  maar Betaalbaar Water heeft geconstateerd dat er toch nog wat puntjes op de i gezet moeten worden.

,,Bij ons bezoek aan de begraafplaats Menkeweer hebben we geconstateerd dat het opknappen van het terrein naar behoren was uitgevoerd. Echter het onderhoud van de grafmonumenten, waar het waterschap verantwoordelijk voor is, heeft nog niet plaatsgevonden’’, aldus de fractie in een brief aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Men is hierover verbaasd, omdat eerder door het dagelijks bestuur is aangegeven dat juist dit herstel urgent is. ,,Langer uitstellen van onderhoud betekent dat de schade (scheurvorming enzovoort) aan de stenen steeds groter wordt, de opschriften verloren gaan en de kosten hoger”, aldus het dagelijks bestuur indertijd. Betaalbaar Water wil nu weten waarom de restauratie van met name de grafmonumenten nog niet heeft plaatsgevonden. 

Over de restauratie van de monumenten bij de Linthorst Homanpolder is de fractie positief. ,,Deze zijn naar behoren gerestaureerd. Jammer vonden wij dat bij het ‘Monument Linthorst Homanpolder’ de bestrating voor het monument niet was meegenomen.  Ook jammer vinden wij het dat bij het ‘monument voor de omgekomenen bij de aanleg van de polder’ het hekwerk niet even van een kwastje verf is voorzien’’, aldus Betaalbaar Water, dat er op aandringt deze werkzaamheden alsnog uit te voeren. Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft nog niet gereageerd op de brief.

De bestrating bij dit monument verdient meer aandacht, vindt Betaalbaar Water (foto Betaalbaar Water).
Het hekwerk dat wel een likje verf kan gebruiken (foto Betaalbaar Water).