De ondertekenaars namens deelnemende partijen: Meindert Joostens (gemeente Eemsdelta), Karel Zuidema (Zonnehuisgroep Noord), Sonja Gildemacher (Woonzorg Nederland), Joop Siepel (Het Dorpshuis), Nicolette Scholten (Stichting Dorpsbelangen Loppersum), Kors van Slochteren (Cadanz Welzijn) en Ipe van der Deen (Zorgcoöperatie Loppersum). Foto: Inge Tebbens Torringa.
De ondertekenaars namens deelnemende partijen: Meindert Joostens (gemeente Eemsdelta), Karel Zuidema (Zonnehuisgroep Noord), Sonja Gildemacher (Woonzorg Nederland), Joop Siepel (Het Dorpshuis), Nicolette Scholten (Stichting Dorpsbelangen Loppersum), Kors van Slochteren (Cadanz Welzijn) en Ipe van der Deen (Zorgcoöperatie Loppersum). Foto: Inge Tebbens Torringa.

Samen sterk voor modern noaberschap in Loppersum

Algemeen

LOPPERSUM - Zeven partijen hebben dinsdag een sociaal contract ondertekend bij Zonnehuis Wiemersheerd in Loppersum. Daarmee verklaren zij zichzelf én elkaar tot partners in de Plus van Loppersum. 

Met het ondertekenen van het contract leggen de partijen vast dat zij de komende twee jaar concreet aan de slag gaan met ‘Wonen met een Plus’ voor alle inwoners van Loppersum.

De gemeente Eemsdelta, Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, Het Dorpshuis, Stichting Dorpsbelangen Loppersum, Cadanz Welzijn en Zorgcoöperatie Loppersum slaan de handen ineen om gezamenlijk voor het dorp Loppersum een gecoördineerd en samenhangend aanbod te creëren in wonen, ontmoeten, ondersteuning en waar nodig ook zorg. Dat is waar het concept ‘Wonen met een Plus’ voor staat. De partijen doen dit vanuit de overtuiging dat zij gezamenlijk veel meer kunnen betekenen voor de inwoners van Loppersum, dan ieder van hen apart.

Daarbij gaan de partijen uit van de verbinding tussen formele en informele zorg én ondersteuning in een lokale netwerkaanpak, een soort modern noaberschap. Ieder vanuit de eigen rol en expertise.

Modern noaberschap

Inwoners met een zorg- of ondersteuningsbehoefte willen graag, zo lang mogelijk zelfstandig, in Loppersum blijven wonen. Daarom organiseren de zeven partijen vol enthousiasme een lokaal netwerk van diensten, ondersteuning en zorg dat meebeweegt met de behoeften van de inwoners. Dat aansluit bij bestaande structuren en diensten. Dit kan variëren van winkels die aan huis bezorgen, van buurtvrijwilligers tot een centraal ontmoetingspunt. Elkaar echt kennen en samen ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten organiseren voor gezelligheid én steun.

Herontwikkeling Wiemersheerdgebied

Mensen willen zo lang mogelijk onafhankelijk wonen en soms lukt dat niet zonder ondersteuning. Het is dan prettig als er een woonomgeving in het dorp is waar mensen kunnen wonen met zorg, ondersteuning en sociale activiteiten dichtbij. Met de herontwikkeling van het Wiemersheerdgebied wordt er een veilige omgeving gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar belangrijke voorzieningen in de buurt zijn.

Het plan is om de huidige gebouwen op het terrein gefaseerd te slopen, waarna er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de plaats komt. Waaronder een zorggebouw met 40 studio’s en daarnaast ongeveer 65 zelfstandige huurwoningen voor senioren, bestaande uit een combinatie van appartementen en grondgebonden woningen. Daarbij wordt gekeken hoe de nieuwbouwplannen en Het Dorpshuis op elkaar kunnen aansluiten. Het Dorpshuis wordt daarmee een potentieel belangrijke ontmoetingsplek voor Wonen met een Plus op loopafstand van Zonnehuis Wiemersheerd.

Zorgakkoord

De Plus sluit daarmee naadloos aan bij de plannen voor het Wiemersheerdgebied en de ambitie van Het Groninger Zorgakkoord. Zodat bewoners in het Groninger aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en ondersteuning krijgen. Vanuit dit akkoord is geld vrijgemaakt voor een kwartiermaker om samen met de zeven partijen een sociaal netwerk in Loppersum verder te ontwikkelen.