Door de uitbreiding schuift de Eemshaven op richting onder andere Oudeschip, maar volgens de gemeente en de provincie blijft de woonfunctie van de omliggende dorpen zoveel mogelijk behouden.
Door de uitbreiding schuift de Eemshaven op richting onder andere Oudeschip, maar volgens de gemeente en de provincie blijft de woonfunctie van de omliggende dorpen zoveel mogelijk behouden.

Eemshaven breidt uit richting Oostpolder

Algemeen

EEMSHAVEN - De Eemshaven wordt uitgebreid richting de Oostpolder. De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben dat zojuist bekend gemaakt.


Met de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostpolder willen provincie en gemeente vooral werkgelegenheid creëren. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland hebben vandaag besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder. Uiteraard is dit besluit onder voorbehoud van besluitvorming in Provinciale Staten en de gemeenteraad, maar er wordt wel alvast gestart met de voorbereidingen.

Omliggende dorpen 

Uitgangspunt bij de uitbreiding is dat de woonfunctie in de omliggende dorpen zoveel mogelijk behouden moet blijven. Ook moeten er goede overgangszones komen, als groen-blauwe buffers, tussen het bedrijventerrein en de huizen. Direct omwonenden in Oudeschip, Koningsoord, Heuvelderij, Nooitgedacht en Polen zijn vanavond op hoofdlijnen bijgepraat tijdens een online bewonersbijeenkomst met gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. Zaterdag worden online gesprekken met bewoners georganiseerd, waarbij inwoners met bestuurders en projectmedewerkers persoonlijk in gesprek kunnen.

Toenemende vraag

Er is een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van bedrijven, die zich in Noordoost-Groningen willen vestigen. De gemeente en provincie zien kansen om in de Oostpolder de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord-Groningen te stimuleren. Daarbij richten zij zich met name op bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacentra, windenergie, automotive en ook op nieuwe vormen van high tech. Deze sectoren brengen brede werkgelegenheid voor hoger en lager geschoolde mensen. Bij de ontwikkeling van de Oostpolder ontstaat bovendien tijdelijke werkgelegenheid, door de bouw van de bedrijfspanden, en ook afgeleide werkgelegenheid bij de toeleverende bedrijven.

Kansrijke ontwikkeling

Mirjam Wulfse: ,,Dit is een kansrijke ontwikkeling voor Groningen. Deze uitbreiding biedt vestigingsmogelijkheden voor bedrijven die een bijdrage leveren aan het creëren van meer werkgelegenheid, het vergoenen van de industrie en aan de energietransitie. En dat is niet alleen goed voor Groningen maar ook voor Nederland.”

Gesprekstafels

De gebiedsontwikkeling in de Oostpolder heeft invloed op de directe woonomgeving. Voor de provincie en de gemeente is het daarom belangrijk dat inwoners, ondernemers en belangengroepering en -organisaties meedenken over de inrichting van de Oostpolder. Hiervoor worden de komende maanden verschillende gesprekstafels georganiseerd. De ambitie is om slimme combinaties te maken van economische ontwikkeling met ideeën van inwoners voor leefbaarheid, natuur, recreatie en duurzaamheid. Voor effecten op de leefbaarheid die het gevolg zijn van de realisatie van deze uitbreiding wordt een compensatieregeling gemaakt in overleg met de omgeving. ,,Ik ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de inwoners van Oudeschip en omgeving”, reageert wethouder Eltjo Dijkhuis.


Zaterdag kunnen omwonenden persoonlijk in gesprek met gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. Vanwege corona zijn de gesprekken digitaal. Omwonenden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.hetdigitalediggelschip.nl. Meer informatie is ook te vinden op deze website.