De Meenschaar in Bedum.
De Meenschaar in Bedum.

Open dag in de Meenschaar rond Dorpsvisie Bedum

Algemeen

BEDUM - In de Meenschaar in Bedum wordt donderdag een open dag gehouden rond de toekomstplannen voor Bedum. 

Algemeen Plaatselijk Belang Bedum werkt momenteel aan de Dorpsvisie 2030. Deze visie gaat dienen als een kompas voor de toekomst van Bedum. Via een online-enquête en een wensenbus zijn al honderden wensen en ideeën van inwoners van Bedum opgehaald. Uit al die ideeën en wensen wordt een Dorpsvisie gedestilleerd. APB Bedum heeft een werkgroep samengesteld die helpt bij het opstellen van de visie. De werkgroep bestaat uit een mix van Bedumer vertegenwoordigers uit allerlei sectoren, zoals iemand vanuit de bedrijvenvereniging, het huurdersplatform en de zorg. 

Zeven thema’s 

Tijdens de bijeenkomst in de Meenschaar laat APB Bedum zien welke informatie al is opgehaald en tegelijkertijd worden Bedumers uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over belangrijke onderwerpen. In de Dorpsvisie gaat het om zeven thema’s: Mobiliteit (bereikbaarheid, veiligheid), Voorzieningen, Woningbouw en verduurzaming/energietransitie, Zorg voor elkaar, Bedrijvigheid en winkels, Woonomgeving (landbouw, recreatie en toerisme) en het zevende onderwerp is ‘Algemeen’. 

Poffertjes en snert

In de Meenschaar zijn die thema’s in een aantal panelen uitgewerkt. De gemeente haakt ook aan met een stand over het uitbreidingsplan Folkerda. Ook worden de wensen van kinderen gepresenteerd. Omdat nog niets in beton is gegoten, kunnen Bedumers per thema gerust met nieuwe ideeën of aanvullingen komen. Binnenlopen kan tussen 14.00 en 20.00 uur. Bezoekers worden getrakteerd op poffertjes en snert.