Meindert Joostens op een vertrouwde plek, bij de ingang van het stadskantoor in Appingedam.
Meindert Joostens op een vertrouwde plek, bij de ingang van het stadskantoor in Appingedam.

Meindert Joostens krijgt nu de tijd voor ‘andere dingen’

Algemeen Verhalen
‘Ik wil nog een boek over mijn leven schrijven’

EEMSDELTA - Meindert Joostens (66) is op 1 september afgezwaaid als wethouder. Hij is zeventien jaar lang wethouder geweest, eerst in de gemeente Delfzijl en sinds 1 januari 2021 in dienst van de nieuw gevormde gemeente Eemsdelta. Zijn voornemen om met pensioen te gaan maakte hij enkele maanden geleden al wereldkundig. ,,Na dertig jaar bij de politie en zeventien jaar wethouder is het mooi geweest. Ik krijg nu de tijd voor andere dingen, vooral mijn gezin”, aldus Joostens.

door Auke Zoethout

Het interview met Meindert Joostens vindt plaats op één van de laatste dagen van zijn wethouderschap op zijn kamer in het Stadskantoor in Appingedam. De kamer is al helemaal opgeruimd, alleen de twee politiepetten op een kastje moet hij nog meenemen. 

Politieschool

Meindert Joostens groeide op in Slochteren. Na de middelbare school ging hij naar de politieschool in Lochem. Met het politiediploma A op zak en na een inwerkperiode van een half jaar in de stad Groningen, ging hij aan de slag bij de gemeentepolitie in Delfzijl. Hij was er achtereenvolgens agent, hoofdagent, brigadier en groepschef. De meer beleidsmatige kant van het politiewerk trok hem. Op de politieacademie haalde hij het politiediploma B (kaderdiploma) en bij de Hanzehogeschool het diploma Bachelor of Business Administration om vervolgens als inspecteur en later hoofdinspecteur te gaan werken bij het politiedistrict Noord als adviseur politiebeleid, projectleider bedrijfsvoering en voorlichting. De laatste zeven jaar van zijn politieloopbaan was hij op het hoofdbureau Groningen onder meer projectleider integraal veiligheidsbeleid en hulpofficier van justitie.

Vroeg geïnteresseerd in de politiek

De jonge Joostens was al vroeg geïnteresseerd in maatschappij en politiek en werd al jong lid van het GPV. De partij fuseerde in 2001 met het RPF tot de ChristenUnie. In Delfzijl bezette zijn partij sinds jaar en dag steeds één raadszetel en samen met het latere raadslid Henk Schimmel ondersteunde Meindert aan het begin van zijn politieke carrière het toenmalige raadslid Oebele Renkema. Zelf stond hij nooit op de kandidatenlijst. In 2006 wel, maar op eigen verzoek op een onverkiesbare lage plaats. Er was in die tijd veel politieke onrust in Delfzijl en de kiezer zag in de ChristenUnie een partij die het beter zou kunnen doen. De partij ging ineens naar vier zetels. Met de PvdA en VVD werd een coalitie gevormd. ,,Mij werd gevraagd wethouder voor de ChristenUnie te worden”, vertelt Joostens, ,,maar daar moest ik heel lang over nadenken. Ik zou daarvoor een heel mooie baan moeten opgeven. Toen ik van mijn werkgever een terugkeergarantie kreeg, heb ik in overleg met mijn echtgenote Anita toch besloten de uitdaging aan te gaan.”

Goede herinneringen

Joostens weet nu dat hij een goede beslissing heeft genomen. ,,Al die jaren heb ik goed kunnen samenwerken in alle colleges. Ik heb in het bijzonder erg goede herinneringen aan het eerste college met als collega-wethouders Thea van der Veen, Roel van der Molen en Joop Boertjens. Samen met burgemeester Cees Waal vormden we een eenheid en voor mij was het goed om als beginnend wethouder veel ervaren collega’s naast me te hebben. Nog lang daarna kwamen we jaarlijks nog een keer bij elkaar. We stonden voor een flinke klus, want vooral in de eerste jaren hebben we veel herstelwerk moeten doen. Ook in de ambtelijke organisatie, want die was na alle bestuurlijke perikelen onzeker en plat geslagen.’’

Het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners van de gemeente kostte ook veel tijd en energie. In zijn eerste jaren als collegelid ging Joostens samen met zijn collega’s veelvuldig op bezoek in de dorpen en wijken om uit te leggen waar de gemeente mee bezig was en om ‘op te halen’ wat er bij de inwoners leefde.

Mensgericht

In de vijf colleges waar Meindert Joostens deel van uitmaakte, heeft hij alle portefeuilles beheerd behalve ruimtelijke ordening en wonen. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik daarbij steeds prettige en deskundige ambtelijke ondersteuning heb gehad”, zegt Joostens. Zijn hart lag vooral bij de mensgerichte portefeuilles in het sociale domein. ,,Ik denk daarbij ook terug aan het eerste faillissement van Aldel, waardoor honderden mensen werkloos werden. Dat leidde tot veel emoties. Samen met andere instanties en geld van het ministerie zijn we er toen in geslaagd om via een mobiliteitscentrum 71 procent van de mensen weer aan werk te helpen.” Joostens bekleedde ook vele jaren het voorzitterschap van de Intergemeentelijke Sociale Dienst en het Werkvoorzieningsschap Fivelingo, functies die goed aansluiten bij zijn levensbeschouwing.

Eemsdelta

De afgelopen jaren in Eemsdelta zijn volgens Joostens ‘intensief’ geweest. ,,Als eerste omdat je een hele nieuwe gemeente moet opbouwen. Het beleid van de drie voormalige gemeenten moest worden geharmoniseerd. Daarnaast is er het hele aardbevingsverhaal. De sloop en nieuwbouw en versterking van woningen, school- en zorggebouwen. Dan ook nog de reguliere gemeentelijke taken. Als huidig college zeggen we soms tegen elkaar dat we dit samen hebben kunnen doen, omdat we heel ervaren zijn’’, aldus Joostens, die Eemsdelta omschrijft als ‘een heel mooie gemeente met unieke kernen die samen alles hebben’. ,,Het is een prachtig mooi woon- en leefgebied voor ons allemaal en daar ben ik trots op.”

Bij zijn afscheid van het wethouderschap heeft Joostens een dubbel gevoel. ,,Ik zal het missen, maar kijk ook uit naar een wat relaxter leven, want het wethouderschap is geen baan van negen tot vijf. Ik kan nu meer tijd doorbrengen met mijn vrouw Anita en onze drie zoons, evenzovele schoondochters en acht kleinkinderen. We hebben onlangs een camper aangeschaft waarmee we op reis willen. En ik wil nog een boek over mijn leven schrijven. Speciaal voor de kinderen en kleinkinderen.” Van een zwart gat zal Meindert Joostens geen last hebben.

Lees ook: David de Jong geïnstalleerd als wethouder Eemsdelta

Meindert Joostens op de werkkamer waar hij zoveel uren heeft doorgebracht.