Ontwikkeling Oostpolder komt weer stap dichterbij

vr 26 mei, 10:11 Algemeen
Afbeelding

EEMSHAVEN - Het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland heeft kennis genomen van een drietal documenten (ontwerp structuurvisie Oostpolder, de notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Plan-Milieu Effect Rapportage (MER)) die de ontwikkeling van de Oostpolder mogelijk maken. 

Hiermee stemt het college er mee in dat Gedeputeerde Staten, als bevoegd gezag, de stukken ter inzage legt. Met de Structuurvisie wordt later dit jaar de keuze voor de Oostpolder vastgelegd en geformaliseerd. Ook beschrijft de visie in hoofdlijnen..