Jan Wigboldus overhandigt de strategische agenda aan Hans Vijlbrief (foto Gasberaad).
Jan Wigboldus overhandigt de strategische agenda aan Hans Vijlbrief (foto Gasberaad).

Groninger Gasberaad presenteert ‘strategische agenda’

Algemeen

GARMERWOLDE - Het Groninger Gasberaad (GGB) heeft een ‘strategische agenda’ gepresenteerd. Voorzitter Jan Wigboldus overhandigde het document donderdag in Garmerwolde aan staatssecretaris Hans Vijlbrief.

De strategische agenda is opgesteld naar aanleiding van het rapport van de enquêtecommissie gaswinning. Het bevat aanbevelingen over de route die nu gevolgd moet worden voor afwikkeling van de gasproblematiek in Groningen.

GGB stelt als eerste dat verdere vertraging bij het vergoeden van schade en het versterken van gebouwen voorkomen moet worden. ,,Instituties hoeven niet overhoop, maar moeten zich wel verbeteren’’, aldus GGB. ,,Politieke afstraffing helpt de Groninger niet en leidt af van de echte problemen.’’

Verder vindt de organisatie dat de inwoner, burger, landbouwer, ondernemer altijd centraal moeten staan. ,,Bij elke investering in de regio moet worden getoetst of deze bijdraagt aan het vergroten van de samenhang in de maatschappij’’, zo wordt geadviseerd. ,,Geld dat beschikbaar komt, moet naar projecten en niet naar instanties. Daarbij moet het gesprek gaan over wát er nodig is, niet over hoeveel geld.’’ GGB wijst erop dat naast grote projecten er ook ruimte moet zijn voor initiatieven van bewoners, dorpen en ondernemers. Deze moeten ‘regelarm’ gerealiseerd kunnen worden.

Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties uit de regio. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vakbonden, woningcorporaties, de agro-sector, bedrijven, kerken, dorpsbelangen, erfgoedorganisaties en milieubelangen. De GGB wil afspraken maken met overheidsinstanties over regelingen waarmee de belangen van burgers en ondernemers worden gediend.