De grondreinigingsinstallatie van Pouw in de Eemshaven.
De grondreinigingsinstallatie van Pouw in de Eemshaven.

Grondreiniger Theo Pouw krijgt flinke bijdrage van Waddenfonds

Algemeen

EEMSHAVEN - Het bedrijf Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen in de Eemshaven krijgt een bijdrage van 1 miljoen euro van het Waddenfonds voor de verduurzaming van een industrieel reinigingsproces van vervuilde grond.

Door een innovatieve aanpassing van dit proces is er voortaan veel minder fossiele brandstof nodig. Dat levert een flinke reductie van CO2-uitstoot op het Waddengebied. Het vergroenen van het reinigingsproces kost in totaal ruim 4,6 miljoen euro.
Het bedrijf in de Eemshaven richt zich naast de op- en overslag van bouwstoffen als zand en grind ook op het reinigen van afvalstoffen. Zo wordt in een zogeheten quenchkanaal, dat is een soort buis, vervuilde grond gereinigd door middel van verhitting. Het bedrijf wil het quenchkanaal verder gaan optimaliseren, zodat de warmte die gebruikt wordt bij het verhittingsproces langer behouden blijft. Hierdoor is er minder brandstof, zoals bruinkool, nodig.
,,Doordat er hetere lucht door de buis wordt geblazen, kan tevens hoogwaardig vliegas, dat tijdens het reinigingsproces ontstaat, worden afgevangen. Het meer duurzame vliegas kan dienen als cementvervanger in de bouw of worden gebruikt als grondstof voor de productie van nieuw cement. Wij hebben afspraken met partijen in het Waddengebied die de gerecyclede cementvervanger gaan afnemen’’, vertelt directeur Alexander Pouw.

,,Het project draagt bij aan de hoofddoelstelling van het Waddenfonds voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied en voor verduurzaming van logistieke en industriële processen. Ook zorgt het voor reductie van CO2-uitstoot en minder belasting van de natuur in de Waddenzee. Vandaar dat wij hebben besloten hier aan bij te dragen’’, vertelt directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds. Het fonds maakte dit donderdagmiddag bekend tijdens een bijeenkomst in de Oude Kerk in Zoutkamp, waar ook tekst en uitleg werd gegeven over bijdragen aan twee andere projecten. Zie hiervoor elders in deze editie.