Afbeelding

Groningers optimistisch over eigen bijdrage klimaat

Algemeen

NOORD-GRONINGEN - Veel Groningers zijn optimistisch over hun bijdrage aan een beter klimaat. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan.


Mijn bijdrage als individu aan een beter klimaat doet ertoe. Dat is de stelling die Zonneplan de Groningers voorlegde. Maar liefst 65 procent van de ondervraagde Groningers antwoordde bevestigend. Dat is net iets meer dan het landelijk gemiddelde van 64 procent. Flevolanders zijn met bijna 73 procent het meest optimistisch, Friezen zijn dat met 49 procent het minst.

Vrouwen veel positiever

Met name de vrouwelijke helft van de ondervraagden is positief gestemd over de eigen bijdrage aan een beter klimaat: 69 procent van de vrouwen is van mening dat deze bijdrage ertoe doet. Onder mannen is dat tien procent minder.

Jongeren voorzichtig

Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn enkele opvallende verschillen. Zo zijn jongeren tussen de 18 tot 29 jaar het bovengemiddeld vaak (21 procent) oneens met de stelling. Onder 60-plussers is dit 12 procent. Overigens zijn jongeren ook het meest voorzichtig in hun oordeel. In de categorieën ‘enigszins mee eens’ en ‘enigszins mee oneens’ scoren zij in beide gevallen het hoogst.

Bewustwording

Volgens Frank Breukelman van Zonneplan, is bewustwording van de eigen impact essentieel om de energietransitie te doen slagen. ,,Dat begint bijvoorbeeld met inzicht in de hoeveelheid energie die je verbruikt. Of met begrijpen wat nou eigenlijk het begrip groene stroom inhoudt. Wanneer je dat begint in te zien, word je vanzelf enthousiast om slimmer met energie om te gaan. Met dat enthousiasme wakker je je omgeving aan. Ook dát is een bijdrage leveren aan een beter klimaat.”