Wieneke Pathuis.
Wieneke Pathuis.

Twee nieuwkomers in Raad van Commissarissen Wierden en Borgen

Algemeen

NOORD-GRONINGEN - Twee nieuwkomers en twee mensen die vertrekken. Dat zijn de veranderingen die op 1 januari ingaan bij de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wierden en Borgen.

Nu al geruime tijd sprake is van rust in de bestuurlijke geledingen van Wierden en Borgen is het voor Koos Parie, die in 2019 als tijdelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen werd benoemd, het moment om het voorzitterschap over te dragen aan collega commissaris Marjolein Sulter. Sulter is goed ingewerkt bij Wierden en Borgen, een ervaren commissaris en beroepsmatig deskundig op het gebied van bestuurlijke vraagstukken en verhoudingen. Tegelijk met Parie beëindigt ook Marianne Hilbolling haar lidmaatschap van de raad aangezien de wettelijk toegestane periode van acht jaar dan verstreken is.

De twee plaatsen die vrijkomen worden na 1 januari ingenomen door Wieneke Pathuis, in het dagelijks leven directeur mens, organisatie en communicatie bij de gemeente Groningen, en Klaas Groenveld, die werkt als opgaveregisseur middelen en financiën bij de provincie Friesland.

De nieuwe voorzitter heeft zin in haar nieuwe rol. Sulter: ,,De raad gaat door op de ingeslagen weg. De sociale huursector in Groningen is geen simpel vraagstuk. Met onze professionele en betrokken medewerkers gaan we daar weer hard mee aan de slag. Dat het vooral om de huurders gaat heeft iedereen goed op het netvlies.”

Klaas Groeneveld.
!