Afbeelding

Leerlingen SWS De Dobbe planten bomen en hagen bij kerk Oosteinde

Algemeen

OOSTEINDE - Leerlingen van de groepen 7 en 8 van samenwerkingsschool De Dobbe in Roodeschool hebben woensdag bomen en hagen geplant in de kerktuin van ’t Nijkerkje in Oosteinde.


Deze tuin wordt momenteel nieuw aangelegd. De herinrichting is onderdeel van het landschappelijk inpassingsplan van Tennet voor de nieuwe hoogspanningskabel tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

QR-codes

In de toekomst zullen bij de planten QR-codes worden geplaatst waarmee extra informatie kan worden verkregen. Een deel van de planten en struiken komt al in de bijbel voor, waarmee een relatie wordt gelegd met de religieuze historie van het gebouw. Ook zal via de QR-codes informatie worden gegeven over de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Bert Bultena vertelde alvast één van die verhalen over wierden, dijken en inpolderingen van de Fiveldelta.