Er werden 46 paartjes visdieven geteld. Dat blijkt uit de monitoringsrapportages die zijn opgeste...