De Klieflocatie is de plek van de vroegere basisschool De Klief. De school is in 2006 gefuseerd m...