Het Hogeland College heeft hierover overeenstemming bereikt met de Nationaal Coördinator Groninge...