Dat staat in een memo van het college van burgemeester en wethouders aan de raad die woensdagavon...